SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ LOGOPEDICKÁ TŘÍDA MŠ VANÍČKOVA

May 13, 2024

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ LOGOPEDICKÁ TŘÍDA MŠ VANÍČKOVA

Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace, pracoviště: MŠ Vaníčkova (logopedická třída) přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
4LOGO, 5LOGO, 1LOGO.