Workplaces

Mateřská škola 17. listopadu

Mateřská škola byla postavena a dána do provozu 31. 8. 1982.

Škola má 7 tříd, třídy jsou umístěné ve 4 budovách, mají vlastní vchod, šatnu, sociální zázemí a prostorné, velmi prosvětlené třídy a herny. U každé třídy je také výdejna stravy, která splňuje normy evropské unie.

Škola má rozsáhlou zahradu plnou vzrostlé zeleně v klidném a čistém prostředí dostatečně vzdálenou od komunikace. Prošla rozsáhlou rekonstrukcí, je nově vybavena dřevěnými průlezkami, houpačkami a domečkem, každá třída má své pískoviště s pergolou a krycí plachtou.

Chodníky jsou postupně opravovány zámkovou dlažbou, opravené terasy poskytují dětem v době příznivého počasí dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu již od ranních hodin. Mateřská škola disponuje vlastní finskou saunou s ochlazovacím bazénem.

Od 1. 9. 2021 je mateřské škole zřízena třída pouze pro děti dvouleté, třída je plně vybavena a přizpůsobena potřebám dětí mladších 3 let.

Děti jsou do tříd rozděleny dle věku.

 

Mateřská škola Vaníčkova

Škola byla dána do provozu 10. 1. 1983.

Mateřská škola se nachází v městské části Opava – Kylešovice.

Do školky docházejí především děti z okolí. Mateřská škola má 4 třídy, kapacita je stanovena na 109 dětí.

Škola je dostatečně velká, má vkusně zařízené prostory, které vyhovují nejrůznějším činnostem dětí a napomáhají zdárné a klidné adaptaci na nové prostředí.

Naše mateřská škola disponuje speciálně logopedickou třídou, kde dochází děti, které mají problémy v řečové stránce vývoje, či větší logopedické problémy. Kapacita logopedické třídy je 18 dětí. Úzce proto spolupracujeme s SPC Opava.

Snažíme se děti vést k lásce k přírodě a zvířatům, proto jsme v roce 2019 začali budovat zahradní kuchyňku, ta se uvedla do plného provozu ve školním roce 2019/2020, děti společně vysadily kolem kuchyňky ovocné stromy a keře. Dále jsme na zahradě MŠ začali budovat zahradní učebnu, kde pomocí různých speciálních nástrojů děti poznávají a zkoumají přírodu. Na zahradě MŠ mají děti i víceúčelové hřiště. Máme k dispozici infrasaunu, která je v provozu každoročně od října do března. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti vedeme k samostatnosti, aby se ve skupině dokázaly projevit, prosadit, ale zároveň i podřídit při společných činnostech.

Děti jsou do tříd rozděleny dle věku.