SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ MŠ VANÍČKOVA

May 13, 2024

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ MŠ VANÍČKOVA

Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
17V, 15V, 22V, 23V, 7V, 30V, 19V, 20V, 28V, 26V, 2V, 1V, 24V, 18V, 12V, 9V, 3V.