MŠ Vaníčkova

Mateřská škola se nachází v městské části Opava - Kylešovice. V okolí mateřské školy jsou rodinné domy. Do školky docházejí děti z jejího okolí. Kapacita mateřské školy je 109 dětí.MŠ Vaníčkova

Naše mateřská škola má 4 třídy, součástí školy je logopedická třída, kde docházejí děti s narušenou komunikační schopností (úzce proto spolupracujeme s SPC Opava).V naší mateřské škole se snažíme děti vést k lásce k přírodě a zvířatům, proto jsme v roce 2019 začali budovat zahradní kuchyňku, ta se uvedla do plného provozu ve školním roce 2019/2020, děti společně vysadily kolem kuchyňky ovocné stromy a keře. Dále jsme na zahradě MŠ začali budovat zahradní učebnu, kde pomocí různých speciálních nástrojů děti poznávají a zkoumají přírodu. Na zahradě MŠ mají děti i víceúčelové hřiště. V naší MŠ máme k dispozici infrasaunu, která je v provozu každoročně od října do března. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti vedeme k samostatnosti, aby se ve skupině dokázaly projevit, prosadit, ale zároveň i podřídit při společných činnostech. Děti jsou do tříd rozděleny dle věku.

Contact Us
Where can you find us?

Vaníčkova 39, Opava Kylešovice


17. listopadu, Opava Kylešovice


747 06, Česká republika

web

www.msopava.cz

Principal

Lenka Radová

+420 731 351 181

captcha
* Please write the verification code from the image.