Srpen 11, 2017

O nás..

Mateřská škola Opava, 17. listopadu 6, příspěvková organizace, 747 06 Opava a další odloučené pracoviště: Mateřská škola Opava, Vaníčkova 39

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem od 6:00 do 17:00

Kapacita školy: 95 + 186 dětí

Počet tříd: 11 tříd MŠ

Historie školy

Mateřská škola je od 1.7.2017 tvořena dvěma organizačními útvary školy s názvem Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace s odloučeným pracovištěm: MŠ Vaníčkova.

Každý z útvarů má svá specifika a je svým zaměřením jedinečný. Mateřská škola je místem, které svou odborností a moderními způsoby předškolního vzdělávání zajistí kvalitní výsledky své práce. Erudovaní pedagogičtí pracovníci svým vstřícným přístupem, schopnostmi a dovednostmi rozvíjí dětskou osobnost, poskytují metodickou pomoc a zvyšují povědomí o velmi náročné a zodpovědné práci učitelek mateřských škol. Stravování zajišťuje školní jídelna na Otické ulici.

MŠ 17. listopadu 6, Opava

Mateřská škola byla postavena a dána do provozu 31. 8. 1982. V roce 2013/2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce MŠ – byly zatepleny všechny budovy, vyměněna okna a vstupní dveře, byla zrenovována sociální zařízení, vyměněny podlahové krytiny.

Škola je rozlehlá, ve 4 budovách, které jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou, je zde umístěno 7 tříd poskytujících dětem kreativní a podnětné prostředí pro jejich čas zde prožitý. Vybavení tříd se postupně obměňuje za nové, moderní, splňující všechny současné hygienické předpisy. Třídy mají svůj vlastní vchod, šatnu, sociální zázemí a prostorné, prosvětlené herny. U každé třídy je vlastní výdejna stravy. Ve třídách je umístěn čistič vzduchu s ionizátorem a dětem je dána možnost využívat saunu. Pomůcky jsou každoročně obměňovány, doplňovány a modernizovány.

Škola je obklopena přírodní členitou zahradou se vzrostlou zelení v klidném prostředí, je vybavena herními prvky – dřevěnými průlezkami, houpačkami, skluzavkami, amfiteátrem, rozhlednou a pískovišti s pergolou.

MŠ Vaníčkova 39, Opava

Mateřská škola byla dána do provozu 10.1. 1983. V roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce MŠ – byly zatepleny všechny budovy, vyměněna okna s venkovními žaluziemi a vstupní dveře, opraveny střechy, vyměněny podlahové krytiny ve všech třídách.

Jako celek je složena z 3 budov, které jsou vzájemně propojeny spojovacími chodbami, v nichž jsou umístěny 4 třídy poskytující prostředí pro hry, navazování dětských přátelství a získávání vědomostí a dovedností v první etapě vzdělávání. Třídy mají svůj vlastní vchod, šatnu, sociální zázemí a prostorné, prosvětlené herny. U každé třídy je výdejna stravy. Škola disponuje výtvarnou dílnou a keramickou pecí, což přispívá k rozvíjení netradičních výtvarných aktivit. Ve třídách jsou umístěny čističky vzduchu s ionizátorem a dětem je dána možnost využívat infrasaunu. Nábytek je variabilní, dětem snadno přístupný, splňující všechny současné hygienické předpisy. Je zde kladen důraz na environmentální vzdělávání a sepětí s přírodou.

Na školu bezprostředně navazuje členitá a velmi rozsáhlá zahrada s herními prvky, klidovými zónami pro odpočinek a relaxaci i k pohybovým aktivitám. Zahrada je dále využívána i na různé akce školy.

 

Více informací o jednotlivých pracovištích v záložce Pracoviště.

Scroll Up