Srpen 11, 2017

MŠ Vaníčkova

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

                          Radová Lenka                        

VEDOUCÍ UČITELKA MŠ VANÍČKOVA

       Vašáková Markéta    605 254 950

MŠ VANÍČKOVA
I.                Třída (Medvídci) 604 990 899
II.               Třída (Veverky) 601 356 019
III.             Třída (Zajíci) 704 869 757
IV.              Třída (Lišáci) 704 869 758

Provoz MŠ: 6:00 – 17:00

Mateřská škola se nachází v městské části Opava – Kylešovice. Do mateřské školy docházejí především děti z okolí. Mateřská škola má 4 třídy a kapacita MŠ je stanovena na 95 dětí. Mateřská škola je dostatečně velká,  má vkusně zařízené prostory, které vyhovují nejrůznějším činnostem dětí a napomáhají zdárné a klidné adaptaci na nové prostředí.

Naše mateřská škola disponuje speciálně logopedickou třídou, kde docházejí děti, které mají problémy v řečové stránce vývoje, či vetší logopedické problémy. Kapacita logopedické třídy je 14 dětí. Úzce proto spolupracujeme s SPC Opava.

V naší mateřské škole vedeme děti k lásce k přírodě, zvířatům, proto jsme v roce 2019 začali budovat zahradní kuchyňku, ta se uvedla do provozu ve školním roce 2019/2020, děti společně vysadily kolem kuchyňky ovocné stromy a keře. Dále jsme na zahradě MŠ začali budovat zahradní učebnu, kde pomocí speciálních nástrojů děti zkoumají a poznávají přírodu.
Na zahradě MŠ je i nové víceúčelové hřiště z mechové pryže.

V naší MŠ máme k dispozici infrasaunu, která je v provozu od října do března.

V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti vedeme k samostatnosti, aby se ve skupině dokázaly projevit, prosadit, ale zároveň i podřídit při společných činnostech.

Děti jsou v MŠ rozděleny do tříd dle věku:
I. TŘÍDA – nejmenší děti
II. TŘÍDA – děti s povinnou předškolní docházkou, mladší děti
III. TŘÍDA – speciální logopedická
IV. TŘÍDA – děti s povinnou předškolní docházkou, mladší děti

Dětem nabízíme spoustu nadstandartních aktivit:
– sportovní gymnastika Špičková
– mažoretky
– Veselé šachy
– výtvarný kroužek
– keramický kroužek
– angličtina pro předškolní děti
– rozvíjíme ICT pregramotnost dětí

Nejzajímavější akce pro děti:
Mateřská škola každoročně vypracovává ve spolupráci všech pedagogů, plán akcí a plán EVVO aktivit.
– Výstava Podzimníčků
– exkurze ve Vitamínátoru
– Broučkův večer s lampionovým průvodem
– Drakiáda v MŠ
– Čertí školka
– Mikulášská nadílka
– Vánoční dílničky s rodiči
– výlety do přírody (v každém ročním odbobí)
– Karneval v MŠ
– Kyčkovanka malovanka
– Hledáme velikonoční vajíčka
– Rej čarodějnic
– Zahradní slavnost ke Dni dětí
– pravidelně navštěvujeme knihovnu Petra Bezruče
– návštěvy Slezského divadla Opava, Divadlo loutek Ostrava, Loutkové divadlo Opava
– exkurze ve Slezském zemském muzeu, OKO aj.
– exkurze u hasičů
– Planetárium Ostrava, Zoo Ostrava aj.

 

Scroll Up