Srpen 11, 2017

MŠ 17. listopadu

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

                           Radová Lenka                        

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

                Petrásková Lenka       

    MŠ 17. LISTOPADU – TEL. KONTAKTY

I.                    TŘÍDA 704 869 751
II.                  TŘÍDA 704 869 752
III.                TŘÍDA 704 869 753
IV.                TŘÍDA 704 869 754
V.                  TŘÍDA 704 869 755
VI.                TŘÍDA 704 869 765
VII.              TŘÍDA 702 126 093

Provoz MŠ: 6:00 – 17:00

Mateřská škola se nachází v čistém prostředí, v rozsáhlé zahradě plné vzrostlé zeleně, která je vybavena dřevěnými průlezkami, houpačkami, skluzavkami, pískovišti. Na zahradě MŠ je nově i víceúčelové hřiště z mechové pryže, které bylo vybudováno v létě 2020.

Škola má 7 tříd ve čtyřech budovách, každá třída má svůj vlastní vchod, šatnu, sociální zařízení, prostornou a prosvětlenou třídu s hernou. Součástí každé třídy je výdejna stravy.

Děti jsou rozděleny dle věku:
I. TŘÍDA – děti 3leté
II. TŘÍDA – děti 4-5leté
III. TŘÍDA – děti 3-4leté
IV. TŘÍDA – předškolní třída
V. TŘÍDA – 3leté děti
VI. TŘÍDA – předškolní třída
VII. TŘÍDA – děti 3leté

V mateřské škole je finská sauna s ochlazovacím bazénem, čímž poskytuje všem dětem nadstandartní péči, nejen zdravotně oslabeným. Pravidelné saunování představuje nejvhodnější formu otužování a zvyšování odolnosti dětí. Saunu využívají všechny dětí od října do května.

Dětem nabízíme tyto činnosti:
– mažoretky v MŠ
– sportovní gymnastiku
– pro předškolní děti přípravu na školu
– výtvarné a keramické tvoření
– práci s počítačem a interaktivní tabulí
– šachy
– angličtinu
– veselé pískání – hra na flétnu

K nejzajímavějším akcím pro děti patří:
– Drakiáda
– Broučkův večer s ohňostrojem
– Podzimní čarování se zákonnými zástupci
– Mikulášská nadílka
– Radostné vánoční dopoledne u stromečku
– Karneval
– Prezentace jednotlivých kroužků
– Besídka ke „Dni matek“
– Zahradní slavnost s rozloučením se školáky
– pohádková představení v MŠ, v divadle, v loutkovém kině a Cinestaru
– námětové dny
– výlety

 

Fotografie MŠ: http://msopava.cz/fotogalerie/

 

Scroll Up